Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Piastów  sprawdź informacje  Na Mapie miasta Piastów

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej miasta Piastów.

Mapa Geoportal Piastów
Mapa z granicą miasta Piastów

Dane urzędu

Urząd Miejski w Piastowieul. 11 Listopada 2Piastów, 05-820

Tel: 22 7705200

Fax: 22 7236600

Elektroniczna skrzynka podawcza: /49c79ypwiy/SkrytkaESP 

E-mail: sekretariat@piastow.pl

Powiat: pruszkowski

Województwo: mazowieckie

Numer TERYT miasta Piastów: 1421011

Witryna: www.piastow.pl

Władze lokalne: Burmistrz Grzegorz Waldemar Szuplewskisekretarz@piastow.pl

Aktualności z miasta Piastów

Pobierz mapę miasta Piastów

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Piastowa

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych miasta Piastów to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w mieście Piastów na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Piastowa, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Piastowa

Miasto Piastów w liczbach

Powierzchnia miasta Piastów*

6 km2

2468 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców miasta Piastów*

22 559 mieszkańców

290 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia miasta Piastów*

3 916 mieszkańców na km2

2 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Piastów

Geoportal Piastów prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map miasta Piastów, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w mieście Piastów.

Dostęp do danych Geoportalu Piastów

Jak powstał Geoportal miasta Piastów?

Geoportal Piastów powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu miasta Piastów, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie miasta Piastów.

Geoportal Piastów umożliwia pozyskanie danych EGIB miasta Piastów oraz miejscowych planów zagospodarowania miasta Piastów, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych miasta Piastów

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Piastów?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla miasta Piastów ( EGIB miasta Piastów);
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (Natura 2000 miasta Piastów);
 • Rejestr MPZP miasta Piastów ( MPZP miasta Piastów);
 • Rejestr wydanych pozwoleń miasta Piastów;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów miasta Piastów;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Piastowa.
Informacje na Geoportalu Piastów

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Piastów?

Korzyści z Geoportalu Piastów

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Piastów?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Piastów.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu miasta Piastów łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Piastowie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Piastowa zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w mieście Piastów, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Piastów oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych miasta Piastów. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Piastowa możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Piastowa. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów miasta Piastów. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Piastów.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Piastowie.

  Geoportal miasta Piastów posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny miasta Piastów. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Piastowie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny miasta Piastów przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Piastowie.

  W Geoportalu Piastów przedstawiamy informacje z rejestru MPZP miasta Piastów. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Piastowie. W zakładce dotyczącej MPZP miasta Piastów zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni miasto Piastów, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru miasta Piastów oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w mieście Piastów.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach miasta Piastów. Sprawdzisz, czy na obszarze miasta Piastów są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach miasta Piastów podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w mieście Piastów.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Piastowie. W Geoportalu miasta Piastów udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Piastowie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w mieście Piastów.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w mieście Piastów. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w mieście Piastów.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w mieście Piastów, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w mieście Piastów. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w mieście Piastów.

 • Zabytki w mieście Piastów

  Przedstawiamy wykaz zabytków w mieście Piastów. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w mieście Piastów oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w mieście Piastów.

 • Informacje o wyborach w mieście Piastów

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w mieście Piastów. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w mieście Piastów i wiele istotnych informacji.

Geoportal Piastów dla mieszkańców

Geoportal Piastów jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Piastów. Na mapie Piastowa sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu miasta Piastów mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Piastów. Korzystając z map Geoportalu miasta Piastów w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu miasta Piastów są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu miasta Piastów dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Piastów dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

rodzaje map

Rodzaje map - przegląd

Przejdź do wpisu